Schenken/doneren - hoe werkt dat precies?

Belastingvoordeel door ANBI-status

Stichting Vrienden van de Bosbergschool heeft een ANBI status gekregen, waardoor giften (onder bepaalde voorwaarden en condities) fiscaal aftrekbaar zijn. Een ANBI is een (charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere) instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.

Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals De Vrienden van de Bosbergschool.

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden (Bron:  Belastingdienst.nl)

  • U doet de giften aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als:
    • een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent
    Het betalen van belasting (zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting of onroerendgoedbelasting) is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, omdat u verplicht bent deze te betalen.
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
    U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet.

U doet een periodieke gift (schenkingsovereenkomst)

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Het gaat bij een periodieke schenking om een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar. Op de website van de belastingdienst leest u hier meer over. U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris.

Voor de Overeenkomst Periodieke Schenkingen verwijzen wij u naar sectie “Relevante documenten” op onze website (formulier is te downloaden)!

 U doet een gewone gift

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.


SCHENKEN:

Als u wilt doneren met een periodieke schenking, kunt u dit regelen door het Formulier Periodieke Schenking te downloaden, in te vullen en naar ons sturen.

NALATENSCHAP:
De Stichting Vrienden van de Bosbergschool is geheel afhankelijk van giften. Wij ontvangen geen overheidsondersteuning. Draagt u de Bosbergschool en de kleine dorpskern in Hollandsche Rading een warm hart toe en wenst u ons blijvend te steunen, dan is het ook mogelijk om via uw testament een gift na te laten aan Stichting Vrienden van de Bosbergschool. U kunt op verschillende manieren aan Stichting Vrienden van de Bosbergschool nalaten. U kunt bijvoorbeeld Stichting Vrienden van de Bosbergschool als (mede)erfgenaam benoemen. U geeft dan aan welk percentage u aan Stichting Vrienden van de Bosbergschool na wilt laten. U kunt er ook voor kiezen om een legaat aan Stichting Vrienden van de Bosbergschool in uw testament op te nemen. Een testament laten opmaken of laten aanpassen laat u doen door een notaris.  

Geen erfbelasting:
Zoals reeds meerdere keren aangegeven, is Stichting Vrienden van de Bosbergschool een ANBI en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen over een legaat of erfdeel. Wat u aan Stichting Vrienden van de Bosbergschool na wenst te laten komt daarom volledig ten goede van Stichting Vrienden van de Bosbergschool, daarvan gaat niets naar de fiscus.

Meer informatie:
Wilt u meer informatie neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.