Gift voor Stichting Vrienden van de Bosbergschool

Op 21 november 2012 heeft de Stichting Vrienden van de Bosbergschool een cheque van € 1000,– ontvangen.

Deze gift werd gedaan door het Dorpsoverleg Hollandsche Rading met goedkeuring van de wethouder. Het bedrag wordt besteed aan tablets, zodat zoveel mogelijk leerlingen hiermee kunnen gaan werken op school.

Bestuurswisseling Stichting Vrienden van de Bosbergschool

BestuurIn de zomer van 2016 heeft er (geruisloos) een bestuurswisseling plaatsgevonden van de Stichting Vrienden van de Bosbergschool.

Het is enige tijd stil geweest rondom het nieuwe bestuur, omdat we de tijd hebben genomen nieuwe doelen te formuleren om de Bosbergschool zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen.


Net als het vorige bestuur zocht het nieuwe bestuur, in samenwerking met de school, een vooruitstrevend initiatief waarmee de Bosbergschool als school vooruit loopt op scholen in de nabije omgeving. Dat heeft destijds geleid tot de inzet van de huidige ICT middelen (digiborden in alle klassen en de Snappets). De Bosbergschool was de eerste school die deze middelen omarmde, nu is ICT op school eigenlijk een vanzelfsprekendheid en basisbehoefte geworden. Het nieuwe bestuur dankt het voormalige bestuur (bestaande uit Thijs van der Wel, Wendy Alberts, en Gert-Jan Graber) voor al hun inspanningen en inzet hieromtrent!

Lokaal vd Toekomst Naast het uitrollen van een vernieuwde website, heeft het nieuwe bestuur in nauw overleg met de leraren van de school, een nieuw project gevonden waarmee de school vooruitstrevend en interessant is én blijft voor huidige en nieuwe leerlingen: Het Lokaal van de Toekomst.

Dit is een lokaal voor wetenschap en techniek, waarin alle leerlingen de kans krijgen op een innovatieve en veilige manier kennis te maken met onderwerpen die belangrijk zijn voor hun toekomst. Wetenschap en techniek wordt de komende jaren steeds belangrijker op de basisschool, en op deze manier kunnen we de school ondersteunen deze vakken op een leuke en goede manier te implementeren. Het doel is een klaslokaal in te richten met meubilair en attributen noodzakelijk voor techniek en wetenschap.

Om dit lokaal te kunnen realiseren hebben wij uw bijdrage nodig. Wij hopen dan ook van harte dat u de Stichting Vrienden van de Bosbergschool wilt ondersteunen en sponsoren zodat dit initiatief gerealiseerd kan worden! HOE?? Klik op de link “Schenken/doneren, hoe werkt dat precies?” 

 

Bijdrage Rabobank Gooi- en Vechtstreek 'Het Lokaal van de Toekomst'

IMG 3603 NiekenMarscha.jpg 002De Vrienden van de Bosbergschool zijn de Rabobank Gooi en Vechtstreek zeer dankbaar voor hun zeer gulle bijdrage om Het Lokaal van de Toekomst van de Bosbergschool mogelijk te maken.

Tijdens de "Week van de Coöperatie" van de Rabobank Gooi en Vechtstreek hebben Niek Janssens (Voorzitter) en Marscha van der Wilt (Secretaris) op maandag 30 oktober in theater Spant! in Bussum een cheque van maar liefst €5.000 in ontvangst mogen nemen. 


 

Rapper, cabaretier en tv-presentator Ali B verzorgde tijdens deze avond een speciaal optreden. 

Wij zijn als Bestuur en school zeer verheugd met deze bijdrage en hopen dat de steun van de Rabobank ook andere ouders en bewoners van Hollandsche Rading enthousiasmeert om een bijdrage te geven zodat het Lokaal van de Toekomst op korte termijn gerealiseerd kan worden”

Schenken/doneren, hoe werkt dat precies?

Belastingvoordeel door ANBI-status

Stichting Vrienden van de Bosbergschool heeft een ANBI status gekregen, waardoor giften (onder bepaalde voorwaarden en condities) fiscaal aftrekbaar zijn. Een ANBI is een (charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere) instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.  Lees meer...