Stichting ontvangt donatie van de Rabobank

De Stichting Vrienden van de Bosbergschool in Hollandsche Rading ontving 4000 euro voor de aanschaf van ICT-applicaties. Kinderen van de school kunnen hierdoor op een leuke en leerzame manier kennis tot zich nemen en maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van visueel onderwijs.

Het Rabobank Coöperatiefonds is een fonds dat een bijdrage levert aan ideële projecten die tot opbouw van de lokale samenleving dienen. Zo kunnen verenigingen en stichtingen projecten op het gebied van educatie, integratie, vrijwilligerswerk, kennisoverdracht, cultuur en economische activiteiten aanmelden. Leden van Rabobank-afdelingen beslissen over de uiteindelijke toewijzing.

Vrienden
Voorzitter Thijs van der Wel: ‘De Stichting Vrienden van de Bosbergschool wil bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs met zoveel mogelijk relevante leermiddelen (buiten de reguliere exploitatie van de Bosbergschool om). Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de school. Op dit moment ligt de nadruk op ICT maar dat kan uiteraard wijzigen. Het zou toch geweldig zijn als de Bosbergschool zich echt kan onderscheiden ten opzichte van andere scholen in de buurt en daardoor ook extra leerlingen aantrekt. De Stichting Vrienden van de Bosbergschool wil dit mogelijk maken door fondsenwerving bij bedrijven en instellingen en via bijdragen van particulieren. Zo kwamen we ook bij het Coöperatiefonds van de Rabobank terecht’.

Lokaal
Michael Vliet vertegenwoordigt het Coöperatiefonds en de Rabobank in zijn geheel: ‘De toewijzingen van het fonds worden niet beperkt door een bepaalde sector. Wanneer wij onderwijsdoeleinden ondersteunen, dan willen wij daardoor bijdragen aan de lokale samenleving. Dat kan dus zijn aan ICT-onderwijs maar ook aan het realiseren van een wandelroute. De leden hebben het finale oordeel’. In overleg met de Bosbergschool is er  voor gekozen het geld te besteden aan tablets die een connectie hebben met de digitale schoolborden, maar ook waarop de door de leerkracht samengestelde lessen, zowel op school als thuis of elders kunnen worden gemaakt. Voor zulke toepassingen komt er steeds meer software beschikbaar en voor kleiner wordende scholen met steeds meer combinatiegroepen is het ook meer dan welkom’.

Schenken/doneren, hoe werkt dat precies?

Belastingvoordeel door ANBI-status

Stichting Vrienden van de Bosbergschool heeft een ANBI status gekregen, waardoor giften (onder bepaalde voorwaarden en condities) fiscaal aftrekbaar zijn. Een ANBI is een (charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere) instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.  Lees meer...