Bosbergschool ontvangt gift

Donderdag 12 april kwam Alfons Remery naar de Bosbergschool in Hollandsche Rading. Als directeur van Meeuwsen Ten Hoopen Accountants in Hilversum overhandigde hij een cheque van € 500 aan Christa Kniest, directeur van de school. Ieder jaar schenkt het bedrijf van Remery het geld dat zij aan het einde van het jaar zouden besteden aan kerstwensen en relatiegeschenken aan een goed doel. De klanten van het accountantskantoor mogen hiervoor bestemmingen aandragen.

Een inwoner van Hollandsche Rading, wiens kleinzoon op de Bosbergschool zit, kwam met de ‘Stichting Vrienden van de Bosbergschool’. De Vrienden zetten zich in om de school middelen op ICT gebied te verschaffen zodat ze op dat gebied het onderwijs kunnen verbeteren. De cheque van € 500 zal hieraan worden besteed. Het doel sprak Alfons Remery van Meeuwsen Ten Hoopen bijzonder aan. ‘We krijgen steeds met ICT te maken. Zeker in onze branche. Maar eigenlijk zie je overal in de maatschappij hoe iedereen er steeds meer mee te maken krijgt. Belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk leren hoe ze om kunnen gaan met alles op ICT-gebied’, vindt Remery. ‘Dat kan natuurlijk het beste op school gebeuren.’

Veel draagvlak

Vorig jaar hebben alle klassen de beschikking gekregen over een digitaal schoolbord. De mogelijkheden om hiermee beter onderwijs te geven zijn groot. De bekostiging van deze borden is voor een groot gedeelte gedaan door de Stichting. ‘Maar ook veel ouders hebben hieraan bijgedragen’, vertelt Thijs van der Wel, voorzitter van de stichting. Directeur Kniest is, net als de leerkrachten, een groot voorstander van invoering van de nieuwe digitale mogelijkheden in het onderwijs. Momenteel zijn de leerkrachten bezig om zich op dit gebied nog meer kennis eigen re maken. Dat gebeurt op woensdagmiddag. Het draagvlak onder leerkrachten, ouders en kinderen is groot. Christa Kniest: ‘Het onderwijs kan hier mee zo veel efficiënter plaatsvinden. Het biedt veel extra mogelijkheden, aangepast aan de individuele vaardigheden van het kind. Zelfs in de laagste groepen zetten de kinderen nu al hun eerste stapjes met het digitale schoolbord. De ouders worden bij deze ontwikkelingen zo veel mogelijk betrokken.’

Laptop kar

Onlangs is er op school een proef geweest met een ‘laptop kar’. Hierin zaten 23 laptops. In de klas kreeg iedere leerling een laptop op tafel en de leerkracht uiteraard ook. Via de laptop werd er toen les gegeven. Het streven van de school is om in de toekomst over te gaan tot de aanschaf van zo’n kar. Want dat is het streven van de school: op ICT-gebied voorop lopen. Men hoopt ook dat het ouders zal aanmoedigen hun kind aan te melden op de Bosbergschool. Ze kunnen daar best nog wat leerlingen gebruiken. Toch ziet de school dat er ook nog wel wat anders is dan ICT en beeldschermen. Sociale vaardigheden komen ook aan bod. Kniest: ‘Zo doen we ook mee aan het project ‘Vreedzame School’ dat kinderen op sociaal gebied stimuleert tot een positieve houding naar elkaar en tot de maatschappij.’ Thijs van der Wel: ‘Behalve dat ICT gebeuren vinden we ook dat kunst en cultuur belangrijk zijn. Ook op dat gebied willen we als dat nodig is de school faciliteren.’ Ondertussen zien we hoe de kinderen in het computerlokaal braaf zitten te werken achter de beeldschermen die de school nu al heeft. Ze doen dat geconcentreerd en vol overgave zonder dat er een leerkracht bij is. Ze hebben er duidelijk plezier in. Zo zal het in de toekomst in het onderwijs waarschijnlijk steeds vaker gaan.

Schenken/doneren, hoe werkt dat precies?

Belastingvoordeel door ANBI-status

Stichting Vrienden van de Bosbergschool heeft een ANBI status gekregen, waardoor giften (onder bepaalde voorwaarden en condities) fiscaal aftrekbaar zijn. Een ANBI is een (charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere) instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.  Lees meer...