Gift voor Stichting Vrienden van de Bosbergschool

Op 21 november 2012 heeft de Stichting Vrienden van de Bosbergschool een cheque van € 1000,– ontvangen.

Deze gift werd gedaan door het Dorpsoverleg Hollandsche Rading met goedkeuring van de wethouder. Het bedrag wordt besteed aan tablets, zodat zoveel mogelijk leerlingen hiermee kunnen gaan werken op school.

Overhandiging van de cheque door Thijs van der Wel, links op de foto, aan de directeur van de Bosbergschool Ronald de Moor. In het midden Leo Lancker, voorzitter medezeggenschapsraad Bosbergschool

Schenken/doneren, hoe werkt dat precies?

Belastingvoordeel door ANBI-status

Stichting Vrienden van de Bosbergschool heeft een ANBI status gekregen, waardoor giften (onder bepaalde voorwaarden en condities) fiscaal aftrekbaar zijn. Een ANBI is een (charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere) instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.  Lees meer...