Stichting ontvangt donatie van de Rabobank

De Stichting Vrienden van de Bosbergschool in Hollandsche Rading ontving 4000 euro voor de aanschaf van ICT-applicaties. Kinderen van de school kunnen hierdoor op een leuke en leerzame manier kennis tot zich nemen en maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van visueel onderwijs.

Het Rabobank Coöperatiefonds is een fonds dat een bijdrage levert aan ideële projecten die tot opbouw van de lokale samenleving dienen. Zo kunnen verenigingen en stichtingen projecten op het gebied van educatie, integratie, vrijwilligerswerk, kennisoverdracht, cultuur en economische activiteiten aanmelden. Leden van Rabobank-afdelingen beslissen over de uiteindelijke toewijzing.

Schenken/doneren, hoe werkt dat precies?

Belastingvoordeel door ANBI-status

Stichting Vrienden van de Bosbergschool heeft een ANBI status gekregen, waardoor giften (onder bepaalde voorwaarden en condities) fiscaal aftrekbaar zijn. Een ANBI is een (charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere) instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.  Lees meer...