Nieuws

Bijdrage Rabobank Gooi- en Vechtstreek 'Het Lokaal van de Toekomst'

24 november 2017

De Vrienden van de Bosbergschool zijn de Rabobank Gooi en Vechtstreek zeer dankbaar voor hun zeer gulle bijdrage om Het Lokaal van de Toekomst van de Bosbergschool mogelijk te maken. Tijdens...

Bestuurswisseling Stichting Vrienden van de Bosbergschool

23 november 2017

In de zomer van 2016 heeft er (geruisloos) een bestuurswisseling plaatsgevonden van de Stichting Vrienden van de Bosbergschool. Het is enige tijd stil geweest rondom het nieuwe bestuur, omdat we de...

Gift voor Stichting Vrienden van de Bosbergschool

01 december 2012

Op 21 november 2012 heeft de Stichting Vrienden van de Bosbergschool een cheque van € 1000,– ontvangen. Deze gift werd gedaan door het Dorpsoverleg Hollandsche Rading met goedkeuring van de wethouder....

Stichting ontvangt donatie van de Rabobank

01 december 2012

De Stichting Vrienden van de Bosbergschool in Hollandsche Rading ontving 4000 euro voor de aanschaf van ICT-applicaties. Kinderen van de school kunnen hierdoor op een leuke en leerzame manier kennis...

Kunstuitleen project groep 4

20 augustus 2012

Het kunstwerk wat vorig jaar door groep 4 is gemaakt en wat voor een maand gehuurd kon worden, heeft € 70,– opgebracht. Dit bedrag zal overgemaakt worden op de rekening...

Bosbergschool ontvangt gift

17 mei 2012

Donderdag 12 april kwam Alfons Remery naar de Bosbergschool in Hollandsche Rading. Als directeur van Meeuwsen Ten Hoopen Accountants in Hilversum overhandigde hij een cheque van € 500 aan Christa...

ANBI VERKLARING TOEGEKEND!!

08 december 2011

Goed nieuws. Vandaag werd bevestigd dat de ANBI verklaring aan de Stichting Vrienden van de Bosbergschool is toegekend met ingang van 16 mei 2011. Kijk op Anbi.nl  Stichting vrienden van...

Artikel nieuwsbrief Bosbergschool

14 november 2011

Zoals in de nieuwsbrief van juli 2011 al is aangegeven bezit de Bosbergschool nu 6 digiborden! Dit is met behulp van de Stichting Vrienden van de Bosbergschool gerealiseerd. Wat vinden de...

Presentatie plan bij Wijk en Dorpsgericht Werken te Hollandsche Rading

23 juni 2011

Gisteravond, 22 juni 2011,  heeft de voorzitter van de stichting, Thijs van der Wel,  in het dorpshuis van Hollandsche Rading een uiteenzetting gegeven over het Project Bosberg 2.0. Digitaal onderwijs...

«
»

Missie en visie

  • Missie
  • Visie

Missie

De Stichting “Vrienden van de Bosbergschool” is een onafhankelijke stichting met als doel het bestaan van de Bosbergschool te Hollandsche Rading te garanderen en te vergemakkelijken. De Stichting doet dit door middelen in geld en in natura te verwerven bij particulieren, bedrijven of instellingen om de extra kosten te dekken van projecten of lessen. Om inzicht te krijgen over wat nodig is wordt overleg gevoerd met de school.

De stichting is opgericht om de Bosbergschool deskundigheid, diensten en middelen ter beschikking te stellen, zodat het management en de leerkrachten, in samenwerking met de ouders de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de aantrekkelijkheid van de school kunnen verbeteren dan wel optimaliseren. Tot nu toe zijn veel middelen van de stichting ingezet  voor ICT projecten. ICT is een essentieel middel om kwalitatief onderwijs te verzorgen waarmee leerlingen de vaardigheden verwerven die zij in de toekomst nodig hebben.

  Dit middel wordt zodanig ingezet dat:

  • Leerlingen worden gestimuleerd en gemotiveerd om hun talenten maximaal te ontwikkelen
  • Het onderwijs op maat wordt aangeboden, zodat rekening gehouden wordt met de individuele leerstijlen van de leerlingen (Zowel minder als meer begaafde leerlingen kunnen beter geholpen worden)
  • Leren ook buiten de school via een online omgeving kan plaatsvinden en leerlingen gestimuleerd worden daarvan bij afwezigheid door ziekte, vakantie of anderszins gebruik te maken
  • Leerlingen in het algemeen beter worden voorbereid op de toekomst, omdat gewerkt wordt met de meest recente hard- en software
  • Het profiel en daarmee de aantrekkelijkheid van de school verbeterd zal worden

 

Het faciliteren van de Bosbergschool om deze  op kwalitatief en innovatief vlak te laten gaan behoren tot de top van basisonderwijsinstellingen van Nederland.

Schenken/doneren, hoe werkt dat precies?

Belastingvoordeel door ANBI-status

Stichting Vrienden van de Bosbergschool heeft een ANBI status gekregen, waardoor giften (onder bepaalde voorwaarden en condities) fiscaal aftrekbaar zijn. Een ANBI is een (charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere) instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.  Lees meer...